Szereplők és folyamatok a gazdasági szervezetekben a kortárs Magyarországon

Szerkesztő:
Berger Viktor, Huszár Ákos
Megjelent: Replika 111, 5–143.