A munkahelyi elvándorlási szándék pszichológiai okai

Tanulmányunkban az elvándorlási szándék szervezetpszichológiai irodalmának feldolgozását kísérlejük meg. A nemzetközi irodalom áttekintése mentén sorra vesszük azokat a főbb elméleti konstruktumokat, amelyekkel az elvándorlási szándékot kapcsolatba hozták. A jelenséget magyar nyelven nemigen tárgyalták, ezért a tanulmány fontos lehet a magyar nyelvű szervezeti irodalomban. Az elvándorlási szándék tárgyalását négy lépésben végezzük el. Első lépésben azokat a személyes faktorokat vesszük szemügyre, amelyek a munkavállaló attitűdjéből, képességeiből, személyes élethelyzetéből, szervezethez való elköteleződéséből és elégedettségéből fakadnak. Második lépésben a szervezeti faktorokat tárgyaljuk, amelyek fölött az egyéni munkavállalóknak viszonylag kevés kontrollja lehet, ám mégis a szervezet egészét befolyásolják. Harmadik lépésben a társas faktorokat, a szervezet-egyén interakció alapján kialakuló hatásokat ismertetjük, amelyek kihatnak mind a szervezet általános működésére, mind a munkavállalók egyéni pszichológiai folyamataira. Végezetül az elvándorlási szándék szervezeti és egyéni költségeit vesszük sorra – hogy melyek azok nyílt vagy rejtett költségek, amelyek a szervezetet sújtják, ha értékes és jól képzett munkavállalói elvándorolnak; illetve hogy milyen költségei vannak az elvándorlásnak a munkavállaló szempontjából. Az elvándorlási szándékot az irodalmi feldolgozás alapján egy olyan jelenségként tételezzük, amely az egyén és a szervezet között meglévő pszichológiai kapcsolat minőségétől függ – a szervezetek számára ez azt jelenti, hogy ezt a kapcsolatot kell minél inkább erősíteni akkor, amikor a számára fontos munkavállalókat meg kívánja tartani.

Megjelent: Replika 111, 119–131.