Zenei közösségek, média és technológia

Recenzió: Tófalvy Tamás (2017): Túl a szubkultúrán, és vissza. Populáris zenei színterek, műfajok és az internet

Míg a populáris kultúra sokszínű jelenségeinek tudományos vizsgálata a hetvenes és nyolcvanas évek óta az amerikai, angol és ausztrál társadalomtudományi gondolkodás központi témájának tekinthető, addig a tömegkulturális, és még inkább a populáris zenei kulturális jelenségek hosszú ideig hiányoztak a hazai társadalomtudományi kutatások horizontjáról. Ezt a hiányt pótolja Tófalvy Tamás Túl a szubkultúrán, és vissza. Populáris zenei színterek, műfajok és az internet című kötete, mely mindenekelőtt arra igyekszik fényt deríteni, hogy bizonyos populáris zenei hangzások és művek miként rendeződnek stílusokká és műfajokká a kultúra, a média valamint a technológia szövevényes, egymást átfedő hálózataiban.

Megjelent: Replika 108–109, 323–327.
Replika blokk: