A digitális antropológia újragondolása

Jelen tanulmány célja a digitális fogalmának következetes újragondolása a digitális antropológia vonatkozásában. Írásom első részében egy olyan kérdést tárgyalok, mely alapvető módon meghatározza, mit is értünk digitális antropológián: a virtuális (online) és a valóságos (actual, fizikai vagy offline) közti kapcsolat természetét. Ez a kapcsolat kulcsfontosságú ontológiai, episztemológiai és politikai következményekkel bír: meghatározza, hogy mit is értünk a virtuális fogalma alatt, milyen ismereteket szerezhetünk a virtualitásra vonatkozóan, és mi a tétje a virtualitásnak a társadalmi igazságosság szempontjából. A ’digitális’ aluldeterminált fogalmának leginkább problematikus, félrecsúszott értelmezésére fókuszálok: arra a hamis meggyőződésre, hogy a virtuális és a valóságos egyetlen tartománnyá olvad össze. A második szakaszban a szoros etnográfiai elemzés klasszikus antropológiai gyakorlatával foglalkozom: a Second Life virtuális világában végzett kutatásom két korai napjáról készített esettanulmány segítségével. A harmadik részben összekapcsolom az első rész teoretikus és a második rész etnográfiai diskurzusát egy klasszikus antropológiai megoldással.

Megjelent: Replika 108–109, 173–192.
Replika blokk: