Az internetkutatás mint emergens gyakorlat

Jelen írás az internet legújabb fejlődésének és társadalmi jelentősége növekedésének összefüggésében vizsgálja az új kutatási keretek és technikák megjelenését. Bár számos különböző kutatási hagyományt érint, legfőképpen az etnográfia internetre vonatkozó alkalmazhatóságára fókuszál. A szövegben először az internetkutatást mint önálló kutatási terület létrejöttét ismertetem, majd bemutatom azokat a különböző kutatási gyakorlatokat, melyek alapját az internet újdonságának felismerése képezi. A kutatók változatos módokon adaptálták módszereiket az interneten megtapasztalható társadalmi jelenségek tanulmányozásához, ugyanakkor a legtöbb metodológiai megoldás végső soron összhangba hozható a konvencionális megközelítésekkel. Jelen munka számot vet azzal a kérdéssel is, hogy az internetkutatási módszerek milyen mértékben nevezhetők innovatívnak.

Megjelent: Replika 108–109, 137–155.
Replika blokk: