Sport általi identitáskonstrukció a késő modernitásban

A későmodernitás cselekvője a hagyományos struktúrák, keretek, tekintélyek megszűntével egyre kétségbeesettebben keres olyan kapaszkodókat, amelyek segíthetnek eligazodni a világban. Mivel ezek végtelenül relatívak, így egyre inkább előtérbe kerül a saját testbe való „visszahúzódás”, az egyéni fizikai teljesítményen, testképen keresztül mért siker. Ez a fajta ontológiai biztonságkeresés könnyen válik addikcióvá, patológiás megküzdési stratégiává. A tanulmány célja, hogy egy egyéni életút meghatározó narratív elemein keresztül mutassa be az individuum saját testtel kapcsolatos cselekedeteinek társadalmi mozgatórugóit, illetve ezek egyénre gyakorolt személyes következményeit.

Megjelent: Replika 108–109, 43–60.