Udvariatlanság és genderidentitás

Bár a feminizmus bizonyos mozgalmai (lásd transzfeminizmus) mindent megtettek annak érdekében, hogy eltöröljék az alá- és fölérendeltség, valamint a férfi-női kategóriák bináris oppozícióját, a társadalmi normákból és konvenciókból táplálkozó sztereotípiának köszönhetően érezhető, hogy ezek még ma is élénken jelen vannak a társadalomban (pl. szőke nős viccek). A genderidentitás és a nyelvhasználat, valamint az offenzív viselkedés és a hatalom közötti interdependens viszonyokat is tanulmányozó szociopragmatikai vizsgálatokban egyre nagyobb támogatottságot kap az az elgondolás, miszerint korreláció fedezhető fel az offenzív viselkedés és az interakciós hatalom között. A jelen dolgozat célja, hogy bemutassa a gendertanulmányok és az udvariasság-, illetve udvariatlanságkutatás közös metszéspontjait. A tanulmány kísérletet tesz továbbá arra, hogy bemutassa, az interakciós hatalom birtoklása tipikusan a maszkulinnak tulajdonított nyelvi (és nem verbális) viselkedésekkel korrelál, ezen nyelvi eszközök használata pedig offenzívabb hatást eredményezhet, ha a közlő nő.

Megjelent: Replika 103, 97–111.