A szociológia válsága, versus ideológiai „ingajárat csapdából csapdába”

Jelen tanulmány Szelényi Ivánnak „A szociológia hármas válsága” címmel megjelent kritikai jellegű írására reflektál. Úgy tűnik, hogy a szakmán belül meglehetősen kevesen vannak azok, akik osztják Szelényinek a szociológia válságjelei kapcsán megfogalmazott nézeteit. Jelen írás szerzője ez utóbbiak közé tartozik, bár tőle eltérő súlypontokat helyez előtérbe, és a problémákat szélesebb kontextusban értelmezi. A kérdésben tapasztalt szakmai megosztottságot természetesnek tekinthetjük, miután úgy véljük, nézőpont kérdése, hogy az észlelt problémákat válságjeleknek vagy a tudomány „alapállapotának” minősítjük-e. Jelen írás szerzője azon az állásponton van, hogy a szociológia problémamegoldó képessége és reflexivitása egyre mérsékeltebb.

Megjelent: Replika 103, 169–182.
Replika blokk: