Replikázás a „Big Data és szociológia” kapcsán, avagy a módszertani paradigma és egy PhD-kutatás véletlen találkozása

Digitális világunkban korábban elképzelhetetlen mennyiségű adat keletkezik. A társadalomtudósok és kutatók egy csoportja ezt a Big Data jelenségeként definiálja, és a megismerés új lehetőségeként tekint rá. Mások viszont elsősorban a kétségeket és a „nagy adatok” felhasználásának korlátait hangsúlyozzák. Ezt az interdiszciplináris szemléletet 2015-ben tematikus megközelítéssel foglalta össze a Replika egyik száma, melynek megállapításait egy adatbázissal szembesítjük esettanulmányszerűen. Az összehasonlítás alapját egy a hazai közigazgatásban keletkező, önkormányzati képviselőket tartalmazó „metaadat” és egy PhD-kutatási koncepció biztosítja. Az elemzés során a felhasznált adatbázist a tágan értelmezett Big Data jelensége közé soroljuk, és egy-egy kutatási eredménnyel igazoljuk a keletkező adatok tudományos célú felhasználásának lehetőségeit és határait.

Megjelent: Replika 103, 159–167.
Replika blokk: