Globális összefüggések és a praxisantropológia a 21 században

Jelen tanulmány egy olyan kötet bevezetője, amelynek az írásaiban visszatérő témák kellő alapot biztosítanak ahhoz, hogy felmérhessük az antropológia globális gyakorlatának státuszát. Ezek közül több esetében egyetértés mutatkozik azt illetően, hogy milyen problémák érintik a praxis- és szakpolitikai antropológia 21. századi fejlődését és szerkezetét. A tanulmányok ugyanakkor eltérő nemzeti perspektívákat mutatnak be az antropológia céljáról, szerepéről és státuszáról a világméretű változásfolyamatokban. Ebből következően az egyes kérdéskörökön belül különböző nézőpontokról olvashatunk. Jelen írásunkban a fejezetek főbb pontjainak összehasonlításán és szembeállításán keresztül négy, egymással összefüggő alaptémát vázoltunk fel: (1) lokális/globális átalakulások: a tradicionálist érintő kihívás, (2) a lokális/globális kontextusban működő praxisantropológiában rejlő lehetőségek, (3) az akadémiai gyakorlat és a gyakorlati alkalmazás átalakulása és (4) a gyarmatosított és a gyarmatosító nemzetek közötti távolság csökkenése. A fenti kérdéskörök a globális gyakorlat jövőjét tekintve kiemelkedő jelentőségűek, és kihívást támasztanak az antropológiai vizsgálat megszervezésével és a kutatási eredmények felhasználásával szemben.

Megjelent: Replika 103, 143–156.