A magánszféra mint biztonsági érték

A magánszférát (privacy) sokféle ok miatt értékeljük, ám tudományos vizsgálata még nem minden dimenzióját tárta fel. Az az erőteljes impulzus, amely az utóbbi években számos országban a biztonság problémájának előtérbe kerülését okozta, a magánszférával kapcsolatban is további gondolkodásra ösztönöz, hiszen azok a kísérletek, amelyek biztonságot akarnak hozni számunkra, melyek tehát biztonságossá és veszélytelenné kívánják tenni a közösségeinket, az országainkat és a világunkat, nagyon erőteljes hatással vannak a magánszférához való jogunkra. A biztonság és magánszféra köré kialakult szakpolitikai diskurzus (policy discourse), mely e két tényező viszonyát tipikusan inkább vagylagosként fogja fel, rendszerint megfeledkezik a mélyen fekvő affinitásukról. E tanulmány célja, hogy feltárja ezt a viszonyt. Az egyéni magánszféra fogalmát járja körbe és annak széles körben elterjedt szembeállítását néhány nem individuálisként értelmezett érdekkel vagy vélelmezetten társadalmi értékkel, melyek egyike épp a biztonság.

Megjelent: Replika 103, 81–95.