Diszkrimináció, átláthatóság és ellenőrizhetőség

Bevezetés az algoritmusetikába

Hosszú időn keresztül az algoritmus kifejezést leginkább csak az IT szektorban dolgozó mérnökök használták egymás között. Az elmúlt években azonban kiszabadulva e szűk területről, látványos karriert futott be a társadalomtudományok szakmai közegében éppúgy, mint a technológia és társadalom közös jövőjével kapcsolatos közéleti diskurzusokan. Ez persze nem véletlen, hiszen a bennünket körülvevő kormányzati és üzleti világ egyre több döntési folyamata támaszkodik részben vagy egészében különböző algoritmusokra, a gépi tanulás (machine learning) különböző eljárásaira. Nem vállalunk túl nagy kockázatot, ha kijelentjük, hogy ennek az átalakulásnak még inkább csak a kezdetén járunk. Az írás ennek az algoritmusokra épülő „ökoszisztémának” néhány jellegzetességét járja körül. Az „algoritmusok politikai gazdaságtana” ugyanis fontos kérdéseket vet fel a társadalmi egyenlőtlenségek, a diszkrimináció, az újfajta hatalmi és információs aszimmetriák, a transzparencia és az ellenőrizhetőség szempontjából. Ezek pedig sokféleképpen kapcsolódnak a hatékonyság és a biztonság vélt és valós ígéretének jegyében magánszféra külső kontrolljához és befolyásolásához. Emiatt pedig ezek az elkövetkezendő időszak megkerülhetetlen politikai, gazdasági és társadalmi kérdései lesznek.

Megjelent: Replika 103, 61–79.