Biztonság és magánélet – I. rész

Az alkumodell megkérdőjelezése és meghaladása

Ez a tanulmány a biztonság és a magánélet sokrétegű, sok szempontú viszonyát, közelebbről a közöttük feltételezett alkuhelyzet érvényességét és meghaladási lehetőségeit elemzi. A tanulmány két nagy egységre tagolódik, és két részben, két együttműködő tudományos folyóirat egy időben megjelenő, tematikusan összehangolt lapszámaiban kerül az olvasó elé. Az első rész a Replika jelen lapszámában, a második pedig az Információs Társadalom kapcsolódó 2017/1 számában olvasható, mindkét esetben nyomtatott és elektronikus formában egyaránt.
Tanulmányunk első részében először áttekintjük a vizsgálatunk fókuszában álló két fő fogalom jelentéstartalmát, érzékeltetjük komplexitásukat, majd bemutatjuk az alkumodell jellemzőit és kritikai megközelítéseit a biztonság/magánélet konfl iktus vonatkozásában. Ezt követően ismertetjük a konfl iktus vizsgálatának sok szempontú lehetőségeit egy átfogó európai kutatási projekt munkája alapján, majd részletesebben bemutatjuk egy jelentős nemzetközi empirikus vizsgálat koncepcióját és megvalósítását. A vizsgálat eredményeiből az alkumodell érvényességére vonatkozókat emeljük ki.

Megjelent: Replika 103, 13–36.