A racionális döntések normatív elmélete és a pozitív társadalomkutatás

Hozzászólás Róna-Tas Ákos A racionális döntések elmélete a szociológiában című cikkéhez

Róna-Tas Ákos cikke /Replika 1991. 4./

Megjelent: Replika '92 1–2, 116–118.