Kognitív esélyek vagy kognitív feladatok. Hozzászólás Csepeli György és Wessely Anna tanulmányához

Megjelent: Replika '92 1–2, 18–20.