A szociológiai OTKA-pályázatok elbírálásáról

A 177-192. oldalakon található táblázatban: a pályázó neve, a kutatás címe, a kért, az Akadémiai Szociológiai Bizottság által javasolt és az odaítélt összeg

Megjelent: Replika '91 2–3, 176–192.