Átmenetek. 1990. 1. szám

Az Átmenetek című, negyedévi, a csíkszeredai Kommunikációs Antropológiai Munkacsoport szerkesztésében Romániában megjelenő folyóirat első számának bemutatása

Megjelent: Replika '91 2–3, 152–155.