Hazai szociológiai kutatások

BUVÁTI Városépítési Kut. Önálló Osztály, JPTE ÁJK Szociol. tanszék, Kulturinnov, M. Közvéleménykut. Int., MTA Kutatás- és Szervezetelemző Int., MTA Regionális Kut. Központja Regionális Tudományos osztály, Művelődéskut. Int., Oktatáskut. Int., POTE Orvosi

Megjelent: Replika '91 1, 120–128.