A Magyar Szociológiai Társaság 1990. évi kongresszusa

Az MSZT konferencia programja – szekciónként. / Gödöllő, 1990. okt. 25-26/

Megjelent: Replika '91 1, 109–113.