Tükör által homályosan

Megjelent: Replika '91 1, 69–72.