Akadémiai fokozattal rendelkező szociológusok a TMB nyilvántartása szerint

Akadémikusok, nagydoktori fokozattal rendelkezők és kandidátusok neve évrendben, 1989-ig

Megjelent: Replika '90 1, 101–108.