A magyar újkapitalizmus

Megjelent: Replika 128, 189–218.