In the Traps of Hierarchies

Racist Interactions on the East/West Slope

A zámolyi romák története a Kelet–Nyugat hierarchiával összefüggő kirekesztések számos típusát fölfedi: a romák kirekesztését a magyar társadalomban; a magyar kormány liberálisokkal szembeni kirekesztését, a liberálisok nyugatcentrikusságát, orientalizmusát saját társadalmukkal szemben, a brit titkosszolgálatok oroszokat, zsidókat, kelet-európai romákat és általában a „Keletről” jövőket érintő kirekesztését; valamint a francia baloldal kelet- európaiakat érintő kirekesztését. A hínár apró elemei, levelei pedig csak a Kelet–Nyugat lejtő diszkurzív hálójában állnak össze jelentéssel bíró egésszé. Ez a diszkurzív keretrendszer újra és újra a biopolitikai rasszizmust hívja életre, és éppen ezért nem lehet elválasztani a kelet-európai különbözőség kérdéskörétől. Olyan komplex hálóról, egyfajta episztemológiai mocsárról van szó, amely mindent és mindenkit elnyel. Ez az írás ezt az összefüggésrendszert mutatja meg a diskurzív pozíciók együttes elemzése révén.  

Released: Replika 115–116, 99–105.
Replika block: