Antiszemitizmus-kutatás Kosztolányi Dezső Pardon-korszakában

A Pardon rovat Kosztolányi Dezső közreműködésével 1919 és 1921 között jelent meg heti rendszerességgel az Új Nemzedék hasábjain. Az ott szereplő glosszák több mint harmada antiszemita tartalommal rendelkezett, ezeknek nagy része stilisztikai elemzések alapján Kosztolányi Dezső munkásságához köthető (Arany 2019). Irodalomtudományos szempontból sokat foglalkoztak Kosztolányi Dezső antiszemita korszakával, ám társadalomtudományos szemszögből még nem tárgyalták azt. Az író irodalmi munkássága és ismertsége miatt rendelkezésünkre állnak olyan dokumentumok, amelyek feltárják, hogy ő maga és kortársai hogyan értelmezték – a Pardon írójaként és szerkesztőjeként – 
az antiszemita diskurzusban való szerepét. Célunk, hogy megismerjük azt a korszellemet, amelyben a glosszák keletkeztek, és megpróbáljuk megérteni, hogy a makroszintű társadalomtörténeti folyamatok hogyan hatottak az egyéni mikroszintre, ezzel társadalomtörténeti kontextust nyújtva a Pardon rovat antiszemita írásaihoz. Tanulmányunkban a zsidóság társadalmi, gazdasági és politikai helyzetének feltárásán keresztül elemezzük az antiszemita glosszák tartalmait és az azok kialakulásának hátterében meghúzódó társadalomtörténeti folyamatokat, majd Kosztolányi Dezső életútján keresztül mutatjuk be, hogyan hatott az egyén életére az antiszemita diskurzusban való részvétel.
 

Released: Replika 127, 167–190.
Replika block: