Harmincéves a Replika

Büszkén jelentjük, hogy a Replika pontosan harminc évvel ezelőtt, 1990 őszén jelent meg először. Tematikus összeállításunk e harmincéves történet négy elemére kívánja fölhívni a fi gyelmet. Először is, a folyóirat születésének egy olyan dimenzióját szeretnénk előtérbe állítani, mely – sajnálatos módon – kihullott a kollektív emlékezetből. A Replika ugyanis az 1988-ban létrehozott FISZOK-ból, vagyis a Fiatal Szociológusok Klubjából nőtt ki Antal Z. László és Hadas Miklós kezdeményezésének köszönhetően. A mából visszatekintve lenyűgözőnek tűnik az a lendület, mely az alapítókat arra késztette, hogy havonta akár nyolctíz szakmai és politikai eseményt szervezzenek. A mellékelt dokumentumok egyértelművé teszik, hogy a FISZOK a rendszerváltás egyik fontos intézménye volt; nem véletlen, hogy nagy érdeklődéssel kísért, ellenzéki szellemiségű rendezvényeit a Kossuth Klubban, vagyis az 1956-os Petőfi Kör egyik kultikus közösségi terében tartotta. Mindamellett a FISZOK egy alternatív szociológiai társaságként működő, intenzív szakmai fórumként is létezett. E szerveződések logikus következményeként született a Replika, melynek alapításával egy önmagát „új generációként” azonosító csoport tett kísérletet arra, hogy egy többé-kevésbé kikristályosodott programmal vitalizálja a szociológiai közéletet.

Released: Replika 115–116, 7–16.
Replika block: