Az elektronikus és a digitális médiumok a világtársadalomban

A tömegmédia és a nyilvánosság szerepe a társadalmi kommunikációban

Megjelent: Replika 95, 131–152.