Replikázás Éber Márk Áron disszertációja kapcsán

Megjelent: Replika 94, 145–146.