A pszichoanalízis mint kutatási módszer

(Kísérlet Erich Fromm koncepciójából kiindulva)

Megjelent: Replika 94, 131–143.
Fordította:
Weiss János