A tudomány gyarmatosítása?

Szerkesztő:
Hadas Miklós, Vörös Miklós

A Replika 1996-ban „Colonization or Partnership? Eastern Europe and Western Social Sciences” címmel jelentette meg első angol nyelvű számát – lényegében tágabb kontextusban folytatva a folyóiratunk 1992-es évfolyamában magyarul megkezdett vitát. Az angolul közölt írások számottevő nemzetközi visszhangot keltettek, ezért szerkesztőségünk úgy döntött: jelen számunkban néhány szöveget magyarul is publikálunk az eredetileg angolul megírtak közül, majd a jövő évi Replikákban a külföldi reflexiókból szemelgetünk. Örömünkre szolgálna, ha e párbeszédbe minél több, magar nyelven író kollégánk is bekapcsolódna. Vitára fel!

Megjelent: Replika 33–34, 19–74.