Válogatott bibliográfia a posztmodern társadalomtudomány irodalmából

Megjelent: Replika 9–10, 54–62.
Replika blokk: