Nemváltások és nemiszerep-áthágások reprezentációi Az Estben 1910 és 1939 között

Megjelent: Replika 85–86 (2014-05-02), 215–231. oldal.