Az „ősmagyar” mítosz a premodernitástól a posztmodernitásig

Megjelent: Replika 80 (2012-09-01), 137–151. oldal.